ทพญ. พรทิพย์ ปรัชญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พรทิพย์ ปรัชญกุล
เสาร์
23 ม.ค.
Dental Center
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
Dental Center
อังคาร
26 ม.ค.
Dental Center
พุธ
27 ม.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Dental Center
ศุกร์
29 ม.ค.
Dental Center
เสาร์
30 ม.ค.
Dental Center
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
02 ก.พ.
Dental Center
พุธ
03 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
05 ก.พ.
Dental Center
เสาร์
06 ก.พ.
Dental Center
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
09 ก.พ.
Dental Center
พุธ
10 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
12 ก.พ.
Dental Center
เสาร์
13 ก.พ.
Dental Center
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
16 ก.พ.
Dental Center
พุธ
17 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
19 ก.พ.
Dental Center
เสาร์
20 ก.พ.
Dental Center
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
23 ก.พ.
Dental Center
พุธ
24 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
26 ก.พ.
Dental Center
เสาร์
27 ก.พ.
Dental Center
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
02 มี.ค.
Dental Center
พุธ
03 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
05 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
06 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
09 มี.ค.
Dental Center
พุธ
10 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
13 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
16 มี.ค.
Dental Center
พุธ
17 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
20 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
23 มี.ค.
Dental Center
พุธ
24 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
27 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
30 มี.ค.
Dental Center