ทพญ. พรทิพย์ ปรัชญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
W/P, W/I & Projects re: ENV, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พรทิพย์ ปรัชญกุล