นพ. พรเทพ ประทานวณิช

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดส่องกล้อง
ผ่าตัดส่องกล้อง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Bariatric and Laparoscopic flexible endoscopic surgery Loyola University Medical Center, United States
BBBB
Preliminary Year in General Surgery Loyola University Medical Center, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
International 3 Member Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Fellow of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Member American Society for Gastrointestinal Endoscopy, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. พรเทพ ประทานวณิช