นพ. พรเทพ ประทานวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Bariatric and Laparoscopic flexible endoscopic surgery, Loyola University Medical Center, United States
BBBB
Preliminary Year in General Surgery, Loyola University Medical Center, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
International 3 Member, Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Fellow of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Member, American Society for Gastrointestinal Endoscopy, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดส่องกล้องผ่าตัดส่องกล้อง
Loading

Loading Schedule..