นพ. พรเทพ ประทานวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
International 3 Member, Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Fellow of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Member, American Society for Gastrointestinal Endoscopy, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719