นพ. พรเทพ ม้ามณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Orthopaedics Surgery, The Johns Hopkins University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. พรเทพ ม้ามณี
Monday
25 Jan
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
26 Jan
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
27 Jan
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
28 Jan
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
29 Jan
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
30 Jan
Sunday
31 Jan
Monday
01 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
02 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
03 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
04 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
05 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
06 Feb
Sunday
07 Feb
Monday
08 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
09 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
10 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
11 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
12 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
13 Feb
Sunday
14 Feb
Monday
15 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
16 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
17 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
18 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
19 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
20 Feb
Sunday
21 Feb
Monday
22 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
23 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
24 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
25 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
26 Feb
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
Monday
01 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
02 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
03 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
04 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
05 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
09 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
10 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
11 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
12 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
16 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
17 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
18 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
19 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
23 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Wednesday
24 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Thursday
25 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Friday
26 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Tuesday
30 Mar
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย