นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต
อังคาร
03 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ก.ย.