พญ. ภรภัทร อินทรีย์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Medicine gullas college of medicine, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..