ทพญ. พรพิมล ธนะพรพันธุ์

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Endodontics มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. พรพิมล ธนะพรพันธุ์