ทพญ. พรพิมล ธนะพรพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Endodontics, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)
Loading

Loading Schedule..