พญ. พรกนก พฤกษ์ปิติกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery, Zhejiang University, จีน

นัดหมายแพทย์

พญ. พรกนก พฤกษ์ปิติกุล
จันทร์
14 มิ.ย.
IMS
อังคาร
15 มิ.ย.
IMS
Staff Clinic
พุธ
16 มิ.ย.
IMS
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
IMS
ศุกร์
18 มิ.ย.
IMS
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
IMS
อังคาร
22 มิ.ย.
IMS
Staff Clinic
พุธ
23 มิ.ย.
IMS