ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, The Dental Council of Thailand

นัดหมายแพทย์

ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์