นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
30 มี.ค.