พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Surgical Science University of London, United Kingdom
BBBB
Medical Science Clinic (Surgery) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
FRCS Glasg Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, United Kingdom
Loading

Loading Schedule..

พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ