พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
โรคหัด, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ