นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
AOTrauma Masters Course - Lower Extremity, AOTrauma, สวิตเซอร์แลนด์
BBBB
Asian AO Regional Combined Courses AO Pelvic Course, AO International, ไทย
BBBB
Orthopaedic Doctor, Malmo University Hospital, สวีเดน

นัดหมายแพทย์

นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ