นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
22 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
25 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
26 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
29 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
01 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
02 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
08 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
09 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
15 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
16 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
22 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
23 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
01 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
02 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
08 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
09 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
15 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
16 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
22 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
23 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
29 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
30 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย