นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
BASEM
ศุกร์
16 เม.ย.
BASEM
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
19 เม.ย.
BASEM
อังคาร
20 เม.ย.
BASEM
พุธ
21 เม.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
BASEM
ศุกร์
23 เม.ย.
BASEM
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
26 เม.ย.
BASEM
อังคาร
27 เม.ย.
BASEM
พุธ
28 เม.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
BASEM
ศุกร์
30 เม.ย.
BASEM
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
03 พ.ค.
BASEM
อังคาร
04 พ.ค.
BASEM
พุธ
05 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
07 พ.ค.
BASEM
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
10 พ.ค.
BASEM
อังคาร
11 พ.ค.
BASEM
พุธ
12 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
14 พ.ค.
BASEM
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
17 พ.ค.
BASEM
อังคาร
18 พ.ค.
BASEM
พุธ
19 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
21 พ.ค.
BASEM
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
24 พ.ค.
BASEM
อังคาร
25 พ.ค.
BASEM
พุธ
26 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
28 พ.ค.
BASEM
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
31 พ.ค.
BASEM
อังคาร
01 มิ.ย.
BASEM
พุธ
02 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
04 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
07 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
08 มิ.ย.
BASEM
พุธ
09 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
11 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
14 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
15 มิ.ย.
BASEM
พุธ
16 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
18 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
21 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
22 มิ.ย.
BASEM
พุธ
23 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
25 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
28 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
29 มิ.ย.
BASEM