พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ