นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะกระดูกหัก ข้อเคลื่อน
การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก
หุ่นยนต์เอกซเรย์ช่วยในการผ่าตัด ยึดตรึงกระดูก
ผ่าตัด คอมพิวเตอร์นำวิถี 3d navigation
ผ่าตัดกระดูกซีโครงหัก ในผู้ป่วยที่ มีข้อบ่งชี้
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

บทความและงานวิจัยที่เผยแพร่

เบาได้เบา ... กระดูกไหปลาร้าหักได้ https://www.youtube.com

นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย