นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย
อาทิตย์
01 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
02 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
03 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
09 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
10 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
16 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
17 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
23 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
24 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
30 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
31 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
06 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
07 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
13 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
14 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
20 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
21 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
27 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
28 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
29 ก.ย.