นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์