นพ. พงศ์พันธ์ พูลสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Fellow in Body Vascular and Intervention, Ramathibodi Hospital, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (หัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่)
Loading

Loading Schedule..