นพ. พงศ์พันธ์ พูลสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, Thai Medical Council
BBBB
Fellow in Body Vascular and Intervention, Ramathibodi Hospital, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การป้องกันรังสีโดย TLD Dosimet, ไทย
BBBB
What's the evidence in breast, ไทย
BBBB
ECG Interpretation, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719