นพ. พงศ์พันธ์ พูลสวัสดิ์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (หัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Fellow in Body Vascular and Intervention Ramathibodi Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..