พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดส่องกล้องต่อมลูกหมากด้วย Laser
ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ
ผ่าตัดส่องกล้องโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ผ่าตัดนิ่วทางเดินปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่วระยะยาว
โรคปัสสาวะบ่อยหรือเล็ดราดในคุณผู้หญิง
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
ทำหมันชาย
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Research Fellow in Pediatric Urology The John Hopkins University, United States
Loading

Loading Schedule..