พญ. พจณิชา เมฆอรุณกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พจณิชา เมฆอรุณกมล
เสาร์
23 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อาทิตย์
24 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
จันทร์
25 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
อังคาร
26 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พุธ
27 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ศุกร์
29 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
เสาร์
30 ม.ค.
คลีนิกการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม