นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
สาขา ศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ และเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช