นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
สาขา ศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ และเต้านม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช