พญ. พิชญา ศักดิ์ญานันท์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Clinical Observership in Lung, SABR, Neuro-Oncology, Urology Radiation Oncology and Prostate Brachytherapy Peter Maccallum Cancer Centre, ออสเตรเลีย
Loading

Loading Schedule..

พญ. พิชญา ศักดิ์ญานันท์