พญ. พิชญา ศักดิ์ญานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Observership in Lung, SABR, Neuro-Oncology, Urology Radiation Oncology and Prostate Brachytherapy, Peter Maccallum Cancer Centre, ออสเตรเลีย
Loading

Loading Schedule..