นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
พุธ
04 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
06 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
07 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
11 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
13 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
14 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
18 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
20 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
21 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
25 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
27 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
28 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
01 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
03 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
04 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
08 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
10 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
11 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
15 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
17 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
18 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
22 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
24 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
25 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
29 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
01 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
02 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
03 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
09 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
10 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
16 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
17 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
23 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
24 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
30 ต.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)