นพ. พิสิฏฐ์ บุญมา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Orthopaedic Foot and Ankle surgery Department of Orthopaedics Phramongkutklao Hospital and College of Medicine, Thailand
BBBB
อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Foot and Ankle Surgery Thai Orthopedic Foot and Ankle Society, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. พิสิฏฐ์ บุญมา