พญ. ภิญญดาภัทร์ วัชรานุเคราะห์

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, French, Thai

การศึกษา

BBBB
Clinical Dermatology Queen Mary University of London, United Kingdom
BBBB
Master of Research Imperial College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..