ผศ. ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ปริทันตวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Periodontics) University of Michigan, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
BBBB
ปริทันตวิทยา American Board of Periodontology, United States
Loading

Loading Schedule..

ผศ. ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช