นพ. พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา
Loading

Loading Schedule..