นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย
ศุกร์
25 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
03 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
05 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
10 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
12 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
17 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
19 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
24 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
26 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
31 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
02 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
07 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
09 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
14 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
16 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
21 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
23 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
28 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
30 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
04 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
06 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
11 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
13 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
18 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
20 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
25 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
27 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
02 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
04 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
08 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
09 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
11 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
15 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
16 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
18 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
22 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
23 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
25 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
29 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
30 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
31 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
01 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
02 พ.ย.
พุธ
03 พ.ย.
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
05 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
06 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
07 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
08 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
09 พ.ย.
พุธ
10 พ.ย.
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
12 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
13 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
14 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
15 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
16 พ.ย.
พุธ
17 พ.ย.
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
19 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
20 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
21 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
22 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
23 พ.ย.
พุธ
24 พ.ย.
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
26 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
27 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
28 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
29 พ.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
30 พ.ย.
พุธ
01 ธ.ค.
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
03 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
04 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
05 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
06 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
07 ธ.ค.
พุธ
08 ธ.ค.
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
10 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
11 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
12 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
13 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
14 ธ.ค.
พุธ
15 ธ.ค.
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
17 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
18 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
19 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
20 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
21 ธ.ค.
พุธ
22 ธ.ค.
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
24 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
25 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
26 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
27 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
28 ธ.ค.
พุธ
29 ธ.ค.
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Ear Nose Throat Center