นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย