พญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์
พุธ
28 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
31 ก.ค.
Chest Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
07 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
14 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
21 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
28 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
04 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
Chest Center
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
11 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
Chest Center
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
18 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
Chest Center
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Chest Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
25 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
Chest Center
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Chest Center