พญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์