นพ. เปี่ยมศักดิ์ ประกาศวุฒิสาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

นพ. เปี่ยมศักดิ์ ประกาศวุฒิสาร
ศุกร์
25 มิ.ย.
Chest Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Chest Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Chest Center
พุธ
30 มิ.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
06 ก.ค.
Chest Center
พุธ
07 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
13 ก.ค.
Chest Center
พุธ
14 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
20 ก.ค.
Chest Center
พุธ
21 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
27 ก.ค.
Chest Center
พุธ
28 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Chest Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
03 ส.ค.
Chest Center
พุธ
04 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
10 ส.ค.
Chest Center
พุธ
11 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
17 ส.ค.
Chest Center
พุธ
18 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
24 ส.ค.
Chest Center
พุธ
25 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Chest Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Chest Center