นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
เสาร์
31 ก.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
04 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
06 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
07 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
13 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
14 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
20 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
21 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
27 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
28 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
01 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
03 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
04 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
08 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
10 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
11 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
15 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
17 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
18 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
22 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
24 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
25 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พุธ
29 ก.ย.
BASEM
Rehabilitation Center