นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
29 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
30 ม.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic (คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ)
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
05 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
06 ก.พ.
Cardiac Rehabilitation Clinic (คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ)
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
12 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
13 ก.พ.
Cardiac Rehabilitation Clinic (คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ)
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
19 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
20 ก.พ.
Cardiac Rehabilitation Clinic (คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ)
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
26 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
27 ก.พ.
Cardiac Rehabilitation Clinic (คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ)
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย