พญ. แพรวา ธาตุเพชร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Fellow in Emergency Medicine Massachusetts General Hospital Harvard Medical School, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 39 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาซ
Loading

Loading Schedule..