นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

อายุรศาสตร์โรคเลือด

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี
มะเร็งเต้านม
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ แพทยสภา
BBBB
Oregon Health & Science University OSHU Simulation Facilitator Training, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate International Elective Scholarship Program Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..