นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Oregon Health & Science University, OSHU Simulation Facilitator Training, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate International Elective Scholarship Program, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์
อาทิตย์
01 ส.ค.
Hematology Center
จันทร์
02 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hematology Center
จันทร์
09 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hematology Center
จันทร์
16 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hematology Center
จันทร์
23 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hematology Center
จันทร์
30 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Hematology Center
จันทร์
06 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Hematology Center
จันทร์
13 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Hematology Center
จันทร์
20 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Hematology Center
จันทร์
27 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.