นพ. พนธกร พานิชกุล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Family Medicine มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Adult Hip and Knee Reconstruction Surgery Schulich Medicine and Dentistry, University of Western Ontario, Canada, Canada
BBBB
Adult Orthopaedic Reconstructive Surgery Anderson Clinic, USA, United States
BBBB
Adult Reconstructive Surgery Thammasat University, Thailand

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Invited Speaker II Topic : Advances in THA Approaches Reviewed International Congress of the Korean Hip Society The 64th Annual Meeting, เกาหลีใต้
Loading

Loading Schedule..


นพ. พนธกร พานิชกุล