นพ. พนธกร พานิชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Family Medicine, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Adult Hip and Knee Reconstruction Surgery, Schulich Medicine and Dentistry, University of Western Ontario, Canada, Canada
BBBB
Adult Orthopaedic Reconstructive Surgery, Anderson Clinic, USA, United States
BBBB
Adult Reconstructive Surgery, Thammasat University, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Invited Speaker II Topic : Advances in THA Approaches Reviewed, International Congress of the Korean Hip Society The 64th Annual Meeting, เกาหลีใต้
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..