นพ. พนธกร พานิชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Speaker for J-Club & Asia Pacific Masters Symposium, DePuySynthes, จีน
BBBB
AO Course Principle in Operative Fracture Management, AO Foundation Education, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. พนธกร พานิชกุล