พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์
Loading

Loading Schedule..