พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์

นัดหมายแพทย์

พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก