พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก