พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก