นพ. พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์
Sunday
08 Aug
Cardiac Rehabilitation Clinic
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Cardiac Rehabilitation Clinic
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Cardiac Rehabilitation Clinic
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Cardiac Rehabilitation Clinic
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep