นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Shoulder and Elbow Surgery - Sports Traumatology, ATOS Klinik Heidelberg, Germany
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
AOTrauma Course - Advances in Operative Fracture Management, AOTrauma, สวิตเซอร์แลนด์

นัดหมายแพทย์

นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ