นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Shoulder and Elbow Surgery - Sports Traumatology, ATOS Klinik Heidelberg, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ
พุธ
19 พ.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
21 พ.ค.
BASEM
เสาร์
22 พ.ค.
BASEM
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
BASEM
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
28 พ.ค.
BASEM
เสาร์
29 พ.ค.
BASEM
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
BASEM
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
05 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
12 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
19 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
26 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
BASEM
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
02 ก.ค.
BASEM
เสาร์
03 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
BASEM
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
09 ก.ค.
BASEM
เสาร์
10 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
BASEM
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
16 ก.ค.
BASEM
เสาร์
17 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
BASEM
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
23 ก.ค.
BASEM
เสาร์
24 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
BASEM
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
30 ก.ค.
BASEM