ทพญ. ภคธิติ รุจิโรจนานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Pediatric Dentistry), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบการดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรมการดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
Loading

Loading Schedule..