ทพญ. ภคธิติ รุจิโรจนานันท์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
การดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Pediatric Dentistry) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ภคธิติ รุจิโรจนานันท์