พญ. เพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. เพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี
เสาร์
07 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service