ดร. นพ. เพิ่มยศ เรืองสกุลราช

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคหัวใจไม่หยุดเต้น
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
การผ่าตัดหลอดเลือดแดงคาโรติคที่ตีบ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy (Ph.D in Mathematics) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Philosophy (Ph.D. in Cardiac Surgery) Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne, Australia
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Cardiovascular Surgery Sunnybrook and Womens College Health Sciences Cente, Canada
BBBB
Fellowship in Cardiac Surgery Austin & Repatriation Medical Centre University of Melbourne, Australia

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Fellowship in Research Ethics, Human Research Subject Protection and the function and structure of IRBs/ECs (Thailand) Middleton Foundation for Ethical Studies (MFES) USA, The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER), Chulalongkorn University, Mahidol University and Khon Kaen University
BBBB
Essential Regulatory Requirements of Medical Device Approval The Medical Products Consortium of Thailand
BBBB
19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) and Universiti Saint Malaysia, มาเลเซีย
BBBB
Human Subject Protection Course Chulalongkorn University
BBBB
Endovascular Training Course Department of Surgery Prince of Songkhla University
BBBB
Advanced 4D Echocardiography GE Healthcare
BBBB
he 23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress AFCC 2018
BBBB
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 วัน ทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
BBBB
International Course on Surveying and Evaluating Ethical Review Practices Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP)
BBBB
Papworth Hospital ECMO Course Papworth Hospital Royal College of Anaesthetists Cambridge University, สหราชอาณาจักร
Loading

Loading Schedule..

ดร. นพ. เพิ่มยศ เรืองสกุลราช