ดร. นพ. เพิ่มยศ เรืองสกุลราช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
สาขาที่สนใจพิเศษ
ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโดยไม่หยุดหัวใจ
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงคาโรติคที่คอตีบ

นัดหมายแพทย์

ดร. นพ. เพิ่มยศ เรืองสกุลราช