ดร. นพ. เพิ่มยศ เรืองสกุลราช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Ph.D in Mathematics), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Philosophy (Ph.D. in Cardiac Surgery), Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne, Australia
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Cardiovascular Surgery, Sunnybrook and Womens College Health Sciences Cente, Canada
BBBB
Fellowship in Cardiac Surgery, Austin & Repatriation Medical Centre University of Melbourne, Australia
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellowship in Research Ethics, Human Research Subject Protection and the function and structure of IRBs/ECs (Thailand), Middleton Foundation for Ethical Studies (MFES) USA, The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER), Chulalongkorn University, Mahidol University and Khon Kaen University, ไทย
BBBB
Essential Regulatory Requirements of Medical Device Approval, The Medical Products Consortium of Thailand, ไทย
BBBB
19th Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) International Conference, Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) and Universiti Saint Malaysia, มาเลเซีย
BBBB
Human Subject Protection Course, Chulalongkorn University, ไทย
BBBB
Endovascular Training Course, Department of Surgery Prince of Songkhla University, ไทย
BBBB
Advanced 4D Echocardiography, GE Healthcare, ไทย
BBBB
he 23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress, AFCC 2018, ไทย
BBBB
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 วัน ทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 1, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ไทย
BBBB
International Course on Surveying and Evaluating Ethical Review Practices, Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP), ไทย
BBBB
Papworth Hospital ECMO Course, Papworth Hospital Royal College of Anaesthetists Cambridge University, สหราชอาณาจักร
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคหัวใจไม่หยุดเต้นผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจการผ่าตัดหลอดเลือดแดงคาโรติคที่ตีบ
Loading

Loading Schedule..