นพ. พีระนาท โชติวิทยธารากร

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
Gastroenterology Aichi Cancer Center Hospital, Japan
Loading

Loading Schedule..