นพ. พีระนาท โชติวิทยธารากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
Gastroenterology, Aichi Cancer Center Hospital, Japan
Loading

Loading Schedule..