นพ. พีระ จิตตำนาน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. พีระ จิตตำนาน
อาทิตย์
01 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
02 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
03 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
04 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
09 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
10 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
11 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
16 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
17 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
18 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
23 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
24 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
25 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
30 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
31 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
01 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
06 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
07 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
08 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
13 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
14 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
15 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
20 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
21 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
22 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
จันทร์
27 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
28 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
29 ก.ย.
Ear Nose Throat Center