พญ. ปวรรัตน์ ตติรังสรรค์สุข

อายุรศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..