พญ. ปวรรัตน์ ตติรังสรรค์สุข

อายุรศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นสำหรับแพทย์เฉพาะทางผู้ให้บริการเวชศาตร์จีโนม ด้านเวชศาสตร์จีโนมเบื้องต้นสำหรับแพทย์เฉพาะทาง Refreshing Course แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..