นพ. ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Shoulder & Elbow Surgeries, Funabashi Orthopaedic Sports Medicine Center, Japan
BBBB
Sports Medicine, Bhumibol Adulyadej Hospital, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
Loading

Loading Schedule..