พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
จอประสาทตา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี