พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จอประสาทตา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Eye Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Eye Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Eye Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Eye Center
พุธ
30 มิ.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
05 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
06 ก.ค.
Eye Center
พุธ
07 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
12 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
13 ก.ค.
Eye Center
พุธ
14 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
19 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
20 ก.ค.
Eye Center
พุธ
21 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
26 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
27 ก.ค.
Eye Center
พุธ
28 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
02 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
03 ส.ค.
Eye Center
พุธ
04 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
09 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
10 ส.ค.
Eye Center
พุธ
11 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
16 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
17 ส.ค.
Eye Center
พุธ
18 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
23 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
24 ส.ค.
Eye Center
พุธ
25 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
30 ส.ค.
Eye Center