พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จอประสาทตา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Observership in the Retina and Neuro-ophthalmology Service, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, สหราชอาณาจักร
BBBB
Retina Observership, Illinois Eye and Ear Infirmary, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Observer Program (Neuro-ophthalmology), John A. Moran Eye Center, University of Utah Care, สหรัฐอเมริกา
BBBB
visiting scholar/observer on the Neuro-Ophthalmology Service, The Kellogg Eye Center,University Michigan, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Scholars Program (Retina and Neuro-ophthalmology), Wills Eye Hospital, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Loading

Loading Schedule..