พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จอประสาทตา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Observership in the Retina and Neuro-ophthalmology Service Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, สหราชอาณาจักร
BBBB
Retina Observership Illinois Eye and Ear Infirmary, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Observer Program (Neuro-ophthalmology) John A. Moran Eye Center, University of Utah Care, สหรัฐอเมริกา
BBBB
visiting scholar/observer on the Neuro-Ophthalmology Service The Kellogg Eye Center,University Michigan, สหรัฐอเมริกา
BBBB
International Scholars Program (Retina and Neuro-ophthalmology) Wills Eye Hospital, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี