ทพญ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

เวชศาสตร์ช่องปาก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ช่องปาก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กลิ่นปาก
ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย
ความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า
ทันตกรรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
เวชศาสตร์ช่องปาก The Dental Council of Thailand, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์