ทพ. ภัททสาร บวรรัตนเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Team Building Intradepartment, ไทย
BBBB
Intensive Surgical and Prosthetic Training Course, Thai Dental Implant Society, ไทย
BBBB
The Specialist course about Introduction in the Heraeus range of equipment Combilabor, Heraeus Edelmetalle Gmbh Hanau, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

ทพ. ภัททสาร บวรรัตนเวช