ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว