ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Endodontics, University of Alabama at Birmingham, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
Endodontics, University of Alabama at Birmingham, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
Loading

Loading Schedule..