ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว

วิทยาเอ็นโดดอนต์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Endodontics University of Alabama at Birmingham, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์ The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
Endodontics University of Alabama at Birmingham, United States
Loading

Loading Schedule..