พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รักษาโรคผิวหนังทั่วไป
ภูมิแพ้ผิวหนัง
แพ้ภูมิตนเอง
สิว ฝ้า กระ
เลเซอร์ผิวหน้า
ฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน (botox)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
Loading

Loading Schedule..

พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง