พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์

พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
ศุกร์
23 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
24 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
25 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
30 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
01 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
02 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
07 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
08 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
09 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
14 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
15 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
16 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
21 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
22 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
23 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
28 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
29 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
30 พ.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
05 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
12 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
19 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
26 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)