พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์

พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
Saturday
31 Jul
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
01 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
06 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
07 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
08 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
13 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
14 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
15 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
20 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
21 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
22 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
27 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
28 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
29 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
03 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
04 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
05 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
10 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
11 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
12 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
17 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
18 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
19 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Friday
24 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Saturday
25 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Sunday
26 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
Wednesday
29 Sep