ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Psychology (Applied Clinical Psychology), The Chicago School of Professional Psychology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Master of Education, Columbia University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Bachelor of Science in Business Administration with an Additional Major in Psychology, Carnegie Mellon University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์
ศุกร์
18 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
19 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
26 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.