ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์

จิตวิทยาคลินิก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Psychology (Applied Clinical Psychology) The Chicago School of Professional Psychology, United States
BBBB
Master of Education Columbia University, United States
BBBB
Bachelor of Science in Business Administration with an Additional Major in Psychology Carnegie Mellon University, United States
Loading

Loading Schedule..

ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์