นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์
Saturday
15 May
Ear Nose Throat Center
Sunday
16 May
Monday
17 May
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
18 May
Ear Nose Throat Center
Wednesday
19 May
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
20 May
Ear Nose Throat Center
Friday
21 May
Saturday
22 May
Ear Nose Throat Center
Sunday
23 May
Monday
24 May
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
25 May
Ear Nose Throat Center
Wednesday
26 May
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
27 May
Ear Nose Throat Center
Friday
28 May
Saturday
29 May
Ear Nose Throat Center
Sunday
30 May
Monday
31 May
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
01 Jun
Ear Nose Throat Center
Wednesday
02 Jun
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
03 Jun
Ear Nose Throat Center
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Ear Nose Throat Center
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
08 Jun
Ear Nose Throat Center
Wednesday
09 Jun
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
10 Jun
Ear Nose Throat Center
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Ear Nose Throat Center
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
15 Jun
Ear Nose Throat Center
Wednesday
16 Jun
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
17 Jun
Ear Nose Throat Center
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Ear Nose Throat Center
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
22 Jun
Ear Nose Throat Center
Wednesday
23 Jun
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
24 Jun
Ear Nose Throat Center
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Ear Nose Throat Center
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
29 Jun
Ear Nose Throat Center
Wednesday
30 Jun
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
01 Jul
Ear Nose Throat Center
Friday
02 Jul
Saturday
03 Jul
Ear Nose Throat Center
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
06 Jul
Ear Nose Throat Center
Wednesday
07 Jul
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
08 Jul
Ear Nose Throat Center
Friday
09 Jul
Saturday
10 Jul
Ear Nose Throat Center
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
13 Jul
Ear Nose Throat Center
Wednesday
14 Jul
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
15 Jul
Ear Nose Throat Center
Friday
16 Jul
Saturday
17 Jul
Ear Nose Throat Center
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
20 Jul
Ear Nose Throat Center
Wednesday
21 Jul
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
22 Jul
Ear Nose Throat Center
Friday
23 Jul
Saturday
24 Jul
Ear Nose Throat Center
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Tuesday
27 Jul
Ear Nose Throat Center
Wednesday
28 Jul
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
Thursday
29 Jul
Ear Nose Throat Center
Friday
30 Jul