นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์
เสาร์
27 ก.พ.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
02 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
03 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
09 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
10 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
16 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
17 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
23 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
24 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
30 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
31 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
06 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
07 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
13 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
14 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
20 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
21 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
27 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
28 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Ear Nose Throat Center