นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์