นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์
อังคาร
03 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
04 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
10 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
11 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
17 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
18 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
24 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
25 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
31 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
01 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
07 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
08 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
14 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
15 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
21 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
22 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
Ear Nose Throat Center
อังคาร
28 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
29 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
Ear Nose Throat Center