ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์
เสาร์
31 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
29 ก.ย.