ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์

เวชศาสตร์ครอบครัว, ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..