นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Trauma Brain Injury Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์