ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์

เวชศาสตร์ครอบครัว, ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์