นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม