นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
เวชศาสตร์การกีฬา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม